EvaGlass.cz - ruční výroba skla


Příprava skelné směsi

ImageSkelná směs se skládá z kyseliny (křemičité nebo borité) a také nejméně ze dvou zásad, z níž jedna je alkalická (oxid draselný nebo oxid sodný) a druhou je zemina a to oxid vápenatý (křída, vápenitý pískovec nebo přirozený pískovec) nebo také oxidy kovů (např. hlinitý, olovnatý nebo zinečnatý). Směs, která je takto důkladně umleta a promíchána, se nazývá sklářský kmen. Příprava skelné směsi vzniká tavením kyselých látek a zásad. Vznikají různé chemické pochody a změny. Kvalitu skla určuje nejen kvalita těchto látek a jiných příměsí, ale také vzájemného poměru. Kyselina křemičitá se používá ve formě křemene a písku. Nejlepší pro přípravu skelné směsi je použití jemného sklářského písku o velikosti zrn do 0,5 milimetrů a s minimální příměsi železa, které barví sklo do hnědočervena. Poté se přimíchá zemina a alkalické zásada. Skelnou hmotu je nutno odbarvit, zakalovat, ale také zabarvovat použitím různých sloučenin podle toho, k jakému účelu je určena.


Proces výroby skla

Sklo vzniká ve sklářských pecích tavením. Sklo se taví při teplotě 1450 až 1550 °C, boritokřemičité sklo typu 3.3 při teplotě až 1630 °C a křemenné sklo okolo 2000 °C.

Tavení sklářského kmene má tři období:

Roztavení

Sklářský kmen se dokonale roztaví ve sklářské peci roztavené sklo je tuhé, nestejnorodé, neprůhledné a s bublinkami, které se musí odstranit zvýšením teploty a přidáním různých čeřidel

Čeření

Hmota se dál mísí, bublinky unikají a sklo se tak stává průhlednějším a řidším. Vyčeřené sklo je velmi řídké.

Sejití

Ochlazení skla, po dokonalém čeřití a sejití se sklo teprve zpracovává a to buď ručně, nebo strojově.

Image

Kontaktní informace

Eva Vlachová
Rádlo 328
Rádlo 328
468 03
Česká republika
IČ:
47289988
DIČ

celá fotogalerie >>>

Image